budowa, kierownik budowy

Przy procesie wznoszenia każdego pokroju konstrukcji każda jednostka realizująca tego rodzaju inwestycję (nie ma różnicy czy jest to osoba fizyczna, firma albo też instytucja administracji publicznej) jest zobowiązana do wskazania eksperta, który z powodu swej zawodowej kompetencji zarządza tokiem całej budowy. Takim ekspertem jest kierownik budowy, który jest zgodnie z przepisami „Prawa Budowlanego” pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego. Uczestnik procesu budowlanego to wyłącznie ktoś kto wyróżnia się adekwatnym przygotowaniem technicznym jak również stosowną wprawą zawodową. Uczestnik przebiegu budowlanego musi posiadać wymagane uprawomocnienia do uprawiania swego zawodu, które wydaje stosowny organ samorządu profesjonalnego a także musi być członkiem miejscowej Izby Budownictwa. Na kierowniku robót budowlanych ciąży zadanie zorganizowania współbrzmiącego z wymaganiami przebiegu procedur budowy budowli. Mianowanie kierownika robót budowlanych to jeden z najbardziej podstawowych obowiązków jakie należą do inwestora budowlanego.