centrum handlowe

Ekonomia państw zaawansowanych w coraz lżejszym szczeblu bazuje na przemyśle, natomiast w coraz szerszym stopniu na usługach. Zakłady przemysłowe, które produkują użytkowane na co dzień przez obywateli państw rozwiniętych produkty mieszczą się w takich miejscach globu gdzie nakład ich wytworzenia jest subtelniejszy, zaś pospolicie pewnym z najznaczniejszych nakładów jest koszt robocizny ludzkiej, jaka w krajach rozwiniętych jest zdecydowanie cenniejsza niż w państwach rozwijających się. U źródła wytwarzania takich wytworów w ultranowoczesnych, skomputeryzowanych i nierzadko także zautomatyzowanych fabrykach występuje koncepcja techniczna, która pochodzi z reguły z krajów, z których pochodzą korporacje dysponujące swoimi fabrykami rozrzuconymi po całej planecie.

Transferowanie produkcji do państw rozwijających się rodzi obawy o stanowiska pracy w krajach rozwiniętych, jednakowoż i tak gospodarka tych krajów przekształca się na dostarczanie usług, od tych najlżejszych do wysoce sprofilowanych, albowiem jest to działalność jaka ma przeciętnie jednostkowy profil i musi być rozwijana względnie niedaleko rynku docelowego. Nie da się w końcu wyimaginować działalności kosmetyczki lub hydraulika na odległość tysięcy kilometrów. Olbrzymie posłannictwo w sektorze usługowym odgrywa dystrybucja towarów wykonywanych zazwyczaj za granicą. Handel w dużej skali zasadza się jednakowoż na bliskim kontakcie z odbiorcą. Problematycznie jednakowoż sobie wyobrazić by sklepy detaliczne własnym sumptem sprowadzały z zagranicy wyroby, którymi handlują. Stąd ukazuje się jak ważną misję w cyklu dystrybucji towarów mają do spełnienia importerzy oraz hurtownicy. W kręgu ich zadań leży rozprowadzenie ściągniętej z zagranicy puli produktu do każdego sklepu na obszarze danego państwa. Hurtownia jest dla sklepu detalicznego źródłem zaopatrzenia w przedkładane konsumentom detalicznym towary. Za sprawą hurtowni sklepy detaliczne nie potrzebują trzymać wielkich zapasów towaru bowiem balast ten przyjmują na siebie hurtownie. Nie należy przecież wykazywać iż nakład na utrzymywanie zapasów ma znaczny udział w ogólnej stawce kosztów przedsiębiorstwa. Korzyść jest obustronna. Sklep ma możliwość zamówienia w hurtowniach takiej ilości produktu, którą przewiduje przehandlować. Natomiast hurtownia redukuje swoje koszty gdyż nie musi tworzyć sieci sprzedaży detalicznej oraz współdziała z mniejszą ilością klientów nabywających większe ilości produktu (tzw. efekt skali).

Progres sektora usług w państwach rozwiniętych może postępować wyłącznie poprzez zwiększenie stopnia edukacji ludności. Zawody w sektorze produkcyjnym, które postulują posiadania mniejszych, nieraz po prostu maszynowo wykonywanych kwalifikacji, będą systematycznie zdążać do państw rozwijających się. Polska to państwo, w jakim da się również ujrzeć ten nurt. Choć znacząca część osób jest u nas pracownikami fabryk to jednakowoż często są to montażownie, zestawiające końcowe wyroby z dostarczonych z zagranicy podzespołów. Sytuacja ta płynie z faktu iż poziom gaż w Polsce nadal jest niewielki w przeciwstawieniu z zachodnią Europą, zaś Polska zlokalizowana jest bardzo blisko korzystnych rynków zbytu i jest członkiem Unii Europejskiej co pociąga za sobą brak ceł oraz innych opłat jakie należałoby opłacać ściągając gotowe wyroby z innych krajów.